Доставка на керамо-перлитни тухли, шамотни плочи и шамотни тухли за ЕК № 4 в ТР "София Изток"

2012-09-13

Публична покана с предмет: "Доставка на керамо-перлитни тухли, шамотни плочи и шамотни тухли за ЕК № 4 в ТР "София Изток"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)