Доставка на климатици - 12.09.2012г.

2012-09-12

Публична покана с предмет:  "Доставка на 42 (четиридесет и два) броя
климатици за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)