Ремонт на честотен регулатор - 23.08.2012г.

2012-08-23

Публична покана с предмет: "Ремонт на честотен регулатор на въздушен вентилатор система „Б” на водогреен
котел № 3 в ТЕЦ „София”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)