Съобщение 23.08.2012г.

2012-08-23

 Публична покана с предмет: “Доставка на тухли и шамотни плочи за ЕК №4 в ТР „София Изток "

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)