Съобщение 23.08.2012

2012-08-23

Публична покана с предмет:  "Доставка на пломби и капачки за топломери за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД".

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)