Сервизно обслужване на горивни системи - 21.08.2012г.

2012-08-21

Публична покана с предмет: "Извънгаранционно сервизно обслужване на горивни системи за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД  за срок  1 /една/ година  в 2 /две/ обособени позиции.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)