Поддържане на тиристорна възбудителна система-16.08.2012г.

2012-08-16

Публична покана с предмет: “Сервизно поддържане на тиристорна възбудителна система на турбогенератор №5” в ТР”София Изток”  за срок от 2 /две/ години"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)