Доставка на 140 тона коагулант - 13.08.2012г.

2012-08-13

Публична покана с предмет: "Доставка на 140 тона коагулант за Химически цех при ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)