Геодезически GNSS/GPS приемник - 09.08.2012г.

2012-08-09

Публична покана с предмет: "Доставка на геодезически GNSS/GPS приемник за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)