Система за управление на термохидравличния режим - 08.08.2012г.

2012-08-08

Публична покана с предмет: "Ремонт и профилактика на автоматизирана система за управление на термохидравличния режим /АСУТХР/ и автоматизирана система за управление на  технологичните процеси /АСУТП/ на  водоподготвителната инсталация /ВПИ/ в ОЦ "Люлин" в "Топлофикация София" ЕАД с две обособени позиции.

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)