Филтър за съхранение на йонити - 08.08.2012г.

2012-08-08

Публична покана с предмет: "Направа топлоизолация на филтър за съхранение на йонити в ОмИ в цех "Химичен" на ТЕЦ "София"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)