Геодезическо заснемане - 01.08.2012г.

2012-08-01

Публична покана с предмет: „Геодезическо заснемане за площадка във  ВОЦ „Овча купел ІІ” за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)