Инженерно геоложка разработка - 01.08.2012г.

2012-08-01

Публична покана с предмет: „Инженерно геоложка разработка за площадка на ВОЦ „Овча купел ІІ” за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)