Катодна защита на газопровод - 31.07.2012

2012-07-31

Публична покана с предмет: "Изграждане на катодна защита на газопровода за ОЦ "Люлин""

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)