Възвръщане на финансовите активи - 25.07.2012г.

2012-07-25

Покана относно изготвяне на методика за възвръщане на финансовите активи и подобряване на ликвидността в "Топлофикация София" ЕАД

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)