Проект на нови ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на топлинна енергия за битови нужди - тук

Покана за публично обсъждане - тук

Проект на нови ОБЩИ УСЛОВИЯ на договорите между “Топлофикация София” EАД и търговец
за извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия между клиенти в сграда – етажна собственост - тук