Съобщение 11.07.2012г.

2012-07-11

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в централната градска част между: ул.”Н.Рилски”, бул.”Витоша”, ул.”Алабин”, ул.”Г.С.Раковски”, ул.”Н.Рилски”, че поради авария е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.