Съобщение 26.06.2012г.

2012-06-26

„Топлофикация София” продължава да покрива регулярно задълженията си към Булгаргаз и няма да допусне спиране на топлата вода на столичани от 2 юли 2012 г. Към днешна дата Топлофикация дължи на газовото дружество 141 млн. лв, натрупани задължения за последните два отоплителни сезона. Припомняме, че компанията плаща консумирания природен газ авансово, а събира дължимите от клиентите си суми до два месеца след като те са получили месечните си фактури. Именно заради спецификата на паричния поток и рекордно високата цена на синьото гориво Топлофикация натрупа и не успява да наваксва изплащането на нови близо 70 млн. лв. от фактуриран газ през най-студените зимни месеци за отоплителен сезон 2011-2012 г.  От началото на годината до днес, 26 юни 2012 г., Булгаргаз е фактурирал на „Топлофикация София” 331 млн. лв. за потребен природен газ, от които компанията вече е превела 328 млн. лв. текущи задължения, близо 13 млн. лв. стари задължения и 2 млн. лв. за последните два дни или общо 342 млн. лв. Допълнително „Топлофикация София” има да получава забавени плащания от Националната електрическа компания в размер на 15 млн. лв, които по силата на тристранно споразумение се превеждат директно на газовия доставчик.

Паралелно с текущите плащания Топлофикация успява да покрие и стари задължения, като от 2011 г. насам по направения погасителен план  те са редуцирани от 85 млн. лв. на 44 млн. лв. Припомняме, че само за миналата година са преведени рекордните 506 млн. лева на газовия доставчик.

В заключение бихме искали да уточним, че Топлофикация ще продължи да превежда ежедневно всички постъпили средства от своите клиенти за потребената топлинна енергия. Компанията не е в състояние да кредитира своите клиенти и се обръща към тях за своевременно заплащане на дължимите суми за консумирана енергия.  Това ще помогне да се гарантира подаването на топла вода към софиянци. Към момента задълженията на абонатите на „Топлофикация София” са 274 млн. лв.