Съобщение 11-06-2012г.

2012-06-11

„Топлофикация София” изплати всички текущи задължения към Булгаргаз

330 млн. лева е превела „Топлофикация София” на Булгаргаз от началото на годината до днес. Така компанията е изплатила всички текущи задължения за доставка на газ за 2012 година по фактури за общо 323 млн. лева. Това обяви изпълнителният директор на дружеството Стоян Цветанов по време на съвместното заседание на постоянната Комисия по стопанска политика и общинска собственост и Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичен общински съвет. Обобщените данни показват, че от началото на 2011 година до момента Топлофикация София е превела рекордните 836 млн. лева на газовото дружество. Така за първи път в историята компанията няма текущи задължения, като в същото време е намалила и наследени стари дългове с над 40 млн. лева.

По време на заседанието на комисиите днес „Топлофикация София” получи и три международни сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS18001 за успешно покриване на стандартите за качество на услугата и обслужване на клиенти, опазване на околната среда и подобряване условията на здраве и безопасност на труда. С това компанията стана единственото топлофикационно дружество у нас с тези три сертификата, като изпълни процедурите за стандартизация за по-малко от година.

„Това е поредното доказателство, че „Топлофикация София” не само планира, но и се развива като модерна бизнес компания, ориентирана към клиентите си, с отговорност към служителите и съвременните изисквания на обществото, част от които е опазването на околната среда.”, заяви Стоян Цветанов.

Във връзка с внедряването на международния сертификат OHSAS 18001 ръководството на „Топлофикация София” осигурява всички необходими ресурси и създава условия за осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, за избягване или минимизиране на рисковете от трудови злополуки.

 „Друг важен ангажимент в нашата дейност, който сме поели във връзка със сертифицирането ни, е управлението на въздействието върху околната среда. Както и досега, но вече с много повече внимание и отговорност от всеки наш служител ще работим в съответствие с нормативните изисквания по отношение опазването на околната среда, контролираното потребление на природните ресурси, повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, изпълнението на конкретни екологични програми, каквато е въвеждането на „зелена сметка” в компанията.” допълни Стоян Цветанов. 

Пред общинските съветници бе представен и отчета за финансово-икономическото състояние на „Топлофикация София” за първото тримесечие на 2012 година. Според представените данни един от най-добрите атестати за работата на компанията е нарастващият брой клиенти. От началото на годината до сега Топлофикация София е присъединила 1100 нови клиенти, а за 2011 година потребителите на компанията са се увеличили с почти 5000.
Технологичните разходи по преноса за първото тримесечие на 2012 г. са  намалени с 4,45% спрямо тези през същия период на 2011 г. Така „Топлофикация София” е с най-ниските технологични разходи по преноса в сравнение с другите топлинни дружества в страната, въпреки че разполага с над 960км. топлопроводна мрежа.

Компанията работи все по-успешно и като топлинен счетоводител като вече обслужва 156 сгради с над 4000 клиенти. За миналия отоплителен сезон няма нито една постъпила жалба по отношение на обслужването или сметките.

„Вече са факт и новите двугодишни договори с всички фирми за дялово разпределение, с които в полза на клиентите ни успяхме да запазим без промяна цените за отчитане на топломерите и подготвяне на изравнителните сметки. Въпреки настояванията на топлинните счетоводители за актуализация, такава няма да има, така че столичани могат да са спокойни за това.”, категоричен е Цветанов.