Пресинформация – 16 април 2009г.

2009-04-16

По повод тиражираните за пореден път неверни и абсурдни твърдения на изпълнителния секретар на Федерацията на потребителите в България  Павел Кърлев, „Топлофикация София”ЕАД предоставя следната информация.

   Ремонтната програма на „Топлофикация София”ЕАД през периода 2003г.-2005г. представлява 3-4% от общите годишни разходи на дружеството. В периода 2006г. -2008г. разходите за ремонти са под 1% от общите годишни разходи. Общо за последните 6 години за ремонти са изразходвани малко над 42 млн. лева. Топлофикационните дружества в Европа отделят годишно средно по 20% от общите годишни разходи за ремонт и поддръжка на своите съоръжения.

   Общата дължина на топлопреносната мрежа в гр.София е 930 километра. При средна продължителност за експлоатация на тръбите 25 години, простата сметка показва, че дружеството трябва да подменя по 37.2 км. тръби всяка година. През 2008г. „Топлофикация София”ЕАД е подменила само 11 километра тръби. Дружеството има технически капацитет да обновява ежегодно по 30 км. от тръбопроводите, но средствата за тези експлоатационно важни ремонти зависят от  коректността на клиентите и редовното плащане на  сметките.

   Аварийността на топлопреносната мрежа е основен показател при определяне на обектите за подмяна на тръбите. Само за изминалия отоплителен сезон – 6 месеца,  екипите на „Топлофикация София”ЕАД със собствени сили са отстранили 332 броя аварийни пробиви. Подменени са 2.63 км. тръби.

   Голяма част от ремонтната програма на дружеството се извършва по съвместни проекти със Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, което означава строг контрол според нормите на банките и ЕС на всеки етап от изпълнението.

Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД