Съобщение 28.05.2012г.

2012-05-28

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Обеля 1”, че поради авария е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация - София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.