Съобщение 23.05.2012г.

2012-05-23

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържането на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.
По време на всички почивни и празнични дни ще се осъществява 24 часово дежурство с аварийни екипи.
Телефоните за връзка с тях са: 02 951 51 96 и 02 951 52 58.
Допълнително на 25 май 2012г. от 09.00 до 15.00 часа в топлорайоните ще има дежурен информатор и екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми в топлоснабдяването.
Телефоните за връзка с тях са:
ТР”София” –  02  931 49 49
ТР „София Изток” - 02  970 99 32
ТР”Люлин” – 02  934 00 80
ТР „Земляне” -  02  859 01 95
Пожелаваме на всички клиенти весели и спокойни празници!