Съобщение 22.05.2012г.

2012-05-22

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти , че днес 22.05.2012г. поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването към жилищните сгради в ж.к.”Лозенец”.

Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.