Пресинформация - 01.04.2009

2009-04-01

Във връзка със затоплянето на времето през последните дни „Топлофикация София”ЕАД съобщава на клиентите си в сгради-етажна собственост, че при желание за спиране на отоплението могат да подадат заявление в обслужващия ги топлорайон, подписано от упълномощеното лице на сградата. Спирането се осъществява до края на работния ден, в което е подадено заявлението.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД