Съобщение 21-05-2012г.

2012-05-21

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария на главни топлопроводи е прекъснато топлоподаването в районите между улиците:
бул.”Сливница”, ул.”Веслец”, ул.”Св.Св.Кирил и Методии”,  бул.”Княгиня Мария Луиза” , ул. „Триядица” , ул. „Сердика” ,     бул.„Дондуков” , ул. „Пиротска” и  бул. „Христо Ботев”;
пл.”Велчова завера”, ул.”Кирил Видински”, бул.”Драган Цанков”, бул.”Евлоги Георгиев”, ул.”Милин камък” и бул.”Свети Наум” .
        
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.