Съобщение 21.05.2012г.

2012-05-21

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария на главни топлопроводи е прекъснато топлоподаването в районите между улиците:
бул.”Янко Сакъзов”, ул.”Васил Априлов”, ул.”Оборище” и   бул.”Евлоги Георгиев” ;  ул.”Стефан Тошев”, бул.”Гоце Делчев”, ул.”Орехова гора”, ул.”Славовица”, бул.”България” и ул.”Борово” , ул.”Ястребец” и ул.”Пирински проход”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.