89% от клиентите на столичната Топлофикация ще получат сметки под 100 лева за април

2012-05-15

89% от клиентите на столичната Топлофикация ще получат
сметки под 100 лева за април

     Сметки за топлина енергия под 100 лева ще получат 89% от абонатите на „Топлофикация София” за месец април, въпреки повишената с 9% цена на топлинната енергия, която влезе в сила от 1 април 2012 г. Това показват данните от изчислителния център на компанията. Според информацията на НИМХ средномесечната температура за дните с отопление през м. април е била + 10.3 градуса. През последния месец на отоплителен сезон 2011-2012 г. клиентите на столичната Топлофикация са консумирали 209 694 МВтч топлинна енергия, което е с 44% по-малко в сравнение с предходния месец. Окончателно завършената  рехабилитация на абонатните станции при битовите клиенти, по-високите средномесечни температури, както и приключилия на 23 април 2012г. отоплителен сезон  са причините за по-ниските сметки в сравнение с предходните месеци.

През изминалия типично пролетен месец с високи дневни температури и доста по-ниски градуси сутрин и вечер софиянци се убедиха и практически, че новите абонатни станции предоставят добри възможностите за консумиране на по-малко топлина енергия, което води до намаляване на месечните сметки въпреки повишената цена на топлинната енергия.

Изравнителните сметки за периода 1 май 2011-30 април 2012г. ще бъдат готови в началото на м. юли, когато ще бъдат предоставени  на клиентите. Така потребителите ще имат възможност да направят  рекламации в рамките на 30 дни, ако това е необходимо. С оглед своевременното изготвяне и предоставяне на изравнителните сметки, напомняме на нашите клиенти да осигурят своевременно достъп до жилищата за отчет на уредите. Повече информация за графиците за отчет, за насрочване на допълнителна дата за отчет, както и за изравнителните сметки абонатите могат да получат от информационните телефони на обслужващата фирма – топлинен счетоводител.


 Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД