Съобщение 10.05.2012 г.

2012-05-10


    “Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария  на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването в кварталите:  ж.к. Люлин ; ж.к. Надежда ; ж.к. Толстой  и ж.к. Свобода.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД