Съобщение 07.05.2012г.

2012-05-07

Топлофикация София окончателно приключи подмяната на старите абонатни станции на битовите си клиенти в столицата. Подменени са 12 268 съоръжения в рамките на Проекта за –ехабилитацията на топлофикационната система на град София, стартирал през 2003 година. В проекта са инвестирани близо 105 млн. евро. Средствата са осигурени от Световна банка (—Б), Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВ–) и Международен фонд Козлодуй, администриран от ЕБВР, както и собствени средства на Топлофикация София.

Освен подмяната на абонатните станции на столичани в рамките на проекта за рехабилитация на топлофикационната система са подменени 97 км. топлопроводи, сменена е топлинната изолация на 16,5 км. външни топлопроводи, в 8 помпени станции са монтирани честотни преобразователи. Цялостният ефект за “оплофикация —офия, вследствие на проекта, е намаляване загубите на топлина с 20%, намаляване загубите на вода от пропуски с 39%, по-малко консумирана електрическа енергия с 30% и по-малко вредните емисии с 24%.

Автоматизираните абонатни станции позволяват на битовите потребители да оптимизират  консумацията на топлинна енергия в сградите до 30%, без това да оказва влияние на топлинния комфорт. Монтираните на външните стени на сградата сензори следят температурните промени и регулират подаването на топлинна енергия към апартаментите според тях. В зависимост от потреблението на топлинна енергия в отделните апартаменти, новите абонатни станции реагират незабавно и това позволява в сградата да постъпва точно толкова топлина, колкото са пожелали потребителите.

“‘инализирането на процеса по подмяната на абонатните станции е наистина важен момент за всички софиянци. Наличието на тази автоматика демонстрира ясно предимствата си през изминалия отоплителен сезон, защото температурите бяха рекордно ниски за последните 20-30 години и ако ги нямаше новите абонатни станции, сметките щяха да са още по-сурови. Доказателство за това са сметките за парно през март месец, когато потреблението е с 39% по-ниско в сравнение с предходния месец. Освен това ефектите са дългосрочни и ще се усещат през следващите години, предвид поскъпването на природния газ на международните пазари и състоянието на енергийните ресурси в световен мащаб.”, каза —тоян Цветанов, Изпълнителен директор на “оплофикация —офия.

Преди близо една година беше подписано и споразумението с Международния фонд „Козлодуй” за отпускане на оставащите средства, предназначени за изпълнението на Проекта за рехабилитация на топлопреносната система в гр. София. За по-малко от една година Топлофикация София успя да подмени близо 2000 абонатни станции, както и 136 съоръжения в учебни и социални заведения в столицата на обща стойност 10 млн. евро. Именно модернизацията на тези абонатни станции ще осигури възможността на Столична община за ежегодно спестяване на енергия в размер на около 2 500 MWh. и намаляване емисиите на парникови газове  с над 530 тона СО2 еквивалент за една година.


„За нас реализирането на този проект е сериозно доказателство за способността на „“оплофикация София” да работи и да довежда важните инвестиционни проекти до успешен край. Благодарим за подкрепата на всички нива и за ефективното партньорство на всички институции – ЕБВР, Международен фонд Козлодуй. Световна банка, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Столична община. Сигурни сме, че на тази основа партньорствата ще продължат и по други инициативи в полза на клиентите на „Топлофикация София” и ефектът за столичани ще е видим.”, уточни още Стоян Цветанов.