Пресинформация - 27.03.2009г.

2009-03-27

 “Топлофикация София”ЕАД съобщава, че поради засиления интерес на клиентите и за тяхно улеснение, касите на дружеството ще работят извънредно на 28.03.09г. /събота/ от 9 до 14 часа.

      До 10 април 2009г. е срокът за безлихвено плащане на сметките.

      Справки за дължими суми могат да се направят на тел. 958 01 55 - автоматична телефонна линия за информация на “Топлофикация София”ЕАД.  
      Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД