Пресинформация – 23.03.09г.

2009-03-23

Пресинформация – 23.03.09г.

      „Топлофикация София”ЕАД преизчисли сметките на клиентите  за м. януари 2009г.

      56 % от сметките за парно за  м. февруари  2009г.

      са под 100 лв.

     Във връзка с решението за промяна и връщането на действащата до 31 декември 2008г. цена на топлинната енергия в столицата, „Топлофикация София”ЕАД преизчисли януарските сметки на своите клиенти и отрази промяната в сметките за м. февруари 2009г. От днес февруарските сметки за топлинна енергия са в касите на дружеството, а до края на тази седмица потребителите ще получат и фактурите.

      Топлинната енергия, фактурирана на битовите абонати в сгради етажна собственост през м. февруари 2009г. е 506 468 MWh. Сметките са изчислени по цена 81.99лв. за MWh с включен ДДС.

      За м. януари 2009г. са префактурирани 565 583 MWh топлинна енергия по цена 81.99лв. за MWh с включен ДДС.

     На всеки клиент е извършено преизчисление на януарската сметка и разликата в лева е записана на отделен ред във фактурата и тази сума е приспадната от февруарската сметка на съответния абонат.

      56 % от сметките, които клиентите на столичната „Топлофикация” ще получат за м. февруари 2009г. са под 100 лв.

      23 % от сметките са от 100 до 150 лв.

      Близо 12 % от сметките са от 150 до 200 лв.

      8 %  са сметките над 200 лв. и само 1% са сметките над 300 лв.

 

фактура-февруари

Вижте фактурата в целия размер - тук

      До 10 април 2009г. е срокът за безлихвено плащане на сметките. Клиентите могат да заплащат сметките за топлинна енергия в касите на дружеството или по безкасов път. Касите на дружеството са отворени от 7 до 19 часа всеки работен ден.

     Клиентите могат да проверят размера на сметките си на автоматичната телефонна линия за информация 958 01 55 на цената на един градски разговор, като е достатъчно да  въведат абонатния си номер.
      Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД