Зачестили жалби за високи месечни сметки

2008-02-26

Във връзка с разпространената от Федерацията на потребителите информация за постъпили 500 жалби от клиенти на „Топлофикация София”АД, които според Павел Кърлев плащат високи месечни сметки, тъй като не са били информирани за високия процент отказали се от парно потребители в техните блокове, дружеството напомня, че спазва стриктно законовите разпоредби.

Чл.78 ал.1 от Наредбата за топлоснабдяване задължава топлопреносното предприятие писмено да уведоми потребителите в сградата-етажна собственост, „когато топлинният товар на отоплителните тела е намален с над 50% от проектния отоплителен товар на сградата и количеството на енергията, отделена от сградната инсталация е по-голямо от количеството на енергията за отопление”.

В началото на отоплителния сезон /през м. октомври 2007г./  „Топлофикация София”АД  изпрати писма до домоуправителите  /упълномощените лица/ във всички сгради с намален топлинен товар.

През м. декември 2007г. дружеството разпространи до всички свои клиенти заедно с месечните сметки брошура, в която въпросите за енергията за сградна инсталация също бяха подробно изяснени.

Към 1.01.2008г. „Топлофикация София”АД обслужва 401 230 домакинства в столицата.
Пресслужба „Топлофикация София”АД