Съобщение 21-04-2012г.

2012-04-21

„Топлофикация-София” ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на главен топлопровод е  спряно топлоподаването  в  ж.к. „Красна поляна”-I, II и част от III част ,  ж.к. ”Западен парк”  и кв. „Гевгелийски”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до отстраняване на аварията.

    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.