Съобщение 20.04.2012 г.

2012-04-20

“Топлофикация София”ЕАД уведомява своите клиенти, че според прогнозата, предоставена ни от НИМХ – БАН, към понеделник - 23 април 2012 г . ще бъдат  изпълнени предвидените от Наредбата за топлоснабдяване задължителни условия, при които може да се обяви общо спиране на отоплението в столицата – три последователни дни със средноденонощна температура над плюс 12 градуса и тенденция за устойчиво затопляне.
Това дава основание, в съответствие с Общите условия на “Топлофикация София”ЕАД от понеделник, 23 април 2012 г.,  да започне общото спиране на отоплението в столицата и да приключи отоплителен сезон 2011 – 2012 г.
При желание от страна на клиентите отоплението в отделни сгради може да остане включено, като  за това е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение упълномощено лице подава заявка в обслужващия топлорайон.
Според нормативната база „Продавачът е длъжен да има готовност и да
предоставя топлинна енергия за отопление в периода от 1 октомври до 30 април.”