Съобщение 18.04.2012г.

2012-04-18

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария на главни топлопроводи е прекъснато топлоподаването в района на бул.”Ал.Стамболийски”, ул.”С.Михайлов”, ул.”Богданци” и бул.”Вардар” и в ж.к. „Обеля” 2 от бл.201 до бл.222.
        
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.