Съобщение 12-04-2012г.

2012-04-12

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.

По време на всички почивни и празнични дни  ще се осъществява 24-часово дежурство с аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са:
  951 51 96 и  951 52 58.


Допълнително на 14 април 2012г. от 09.00 до 15.00 в топлорайоните ще има дежурен информатор и екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми  в топлоснабдяването.
 
Телефоните за информация са:
ТР”София” –         931 49 49
ТР”София Изток” –     970 99 32
ТР”Земляне” –         859 01 95
ТР”Люлин” –         934 00 80


Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София”ЕАД весели празници!