Съобщение - 06.04.2012г.

2012-04-06

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария  на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването между улиците:
1. Бул. „Сливница”, бул.”Васил Левски”,  бул. „Патриарх Евтимий”, ул.”Княз Борис-I” , ул.”П.Парчевич”, бул.”Витоша”, ул.”Алабин”,ул.”Ген.Гурко”,ул.”Дякон Игнатий”,ул.”Славянска”,ул.”Г.С.Раковски”и ул.”Ангиста.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.