„Изключете светлината, включете се”

2012-03-30

За втора  поредна година „Топлофикация София” подкрепя „Часът на Земята”

„Топлофикация София” кани всички свои клиенти да се включат в световната инициатива „Часът на Земята”, която ще се състои в събота – 31 март 2012 г. За целта е необходимо да изключат ненужното осветление само за един час от 20:30 до 21:30 часа, като по този начин ще изразят подкрепата си за решаването на проблемите с глобалните климатични промени. Мотото на кампанията през 2012 г. е „Аз правя, ти действаш”, като се очаква в нея да се включат над 130 държави от цял свят.

„Ние, от „Топлофикация София”, сме твърдо убедени, че всеки човек е в състояние да положи нужните усилия, за да промени света, в който живеем. Участвайки в „Часът на Земята” през 2011 г. поехме ангажимент да предприемем действия за намаляване разходите на енергия за собствени нужди и добрите резултати са вече факт. Компанията намали загубите си по преноса с 1.27%, както и относителния дял на енергията за собствени нужди с 1%. Намали и разходите си по трансформация с 0.6%. Всичко това доведе до спестяването на близо 8 млн. лв, като амбицията ни е през 2012 г. да подобрим тези резултати и да превърнем „Топлофикация София” в компания, която консумира все по-малко енергия. В тази връзка предстои да започнем и санирането на нашите сгради.”, коментира Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София” ЕАД.

В рамките на Програмата за подобряване на финансово-икономическото и технологично състояние на „Топлофикация София” ЕАД през тази и следващата година ще бъдат извършени редица дейности, които имат непосредствено отношение към оптимизирането на дейността на компанията и преките икономии на енергия и ресурси. Ремонтните екипи ще бъдат оборудвани със съвременни уреди за откриване на пробиви по топлопреносната мрежа, като това ще доведе до намаляване загубите от добавъчна вода с 1 %. Ще бъдат предприети мерки за намаляване на разходите за питейна и техническа вода с 5 %, както и за ограничаване на разходите за химикали и консумативи за водоподготовка.

„Друг основен приоритет на „Топлофикация София” е да насърчи своите клиенти да използват всички възможности за икономия на енергия, които компанията предлага. След като извършихме рехабилитация на абонатните станции в София те вече могат  да реализират до 30% икономии на топлинна енергия и да облекчат сметките си, а въвеждането на новата информационна система ще им даде възможност да заявят получаването на електронни фактури, в случай че желаят да се откажат от хартиените. Всички спестени средства от икономиите на хартия и други суровини отиват във фонд „Зелена сметка”, като постъпленията са предназначени за реализирането на изцяло екологични проекти”,  допълни Цветанов.
“Когато хората правят нещо заедно, могат да постигнат глобални промени”, казват създателите на инициативата „Часът на земята”.
„Топлофикация София” приканва столичани да се присъединят към тази кауза, защото всеки малък, макар и символичен жест е от значение за бъдещето на нашата планета.