Пресинформация – 16.02.09г.

2009-02-16

Представители на Пекинската Топлофикация ще посетят „Топлофикация София”ЕАД Представители на Пекинската Топлофикация ще посетят „Топлофикация София”ЕАД на 18 февруари 2009г. Китайската делегация е на работно посещение в няколко европейски страни, сред които и България. В състава на ръководената от г-н Чън Мин, вице-президент на Пекинската топлофикация група са включени: г-н Хъ Инцю- представител на Общинската администрация в китайската столица, г-жа Ян Бо – директор Измервателен център и г-н Сун Чжин – главен инженер в Пекинската топлофикация, както и регионалният представител на фирма Иста г-н Чжао Ли Ван. Интересът на китайските топлоенергетици е насочен към възможностите за икономия на енергия чрез въвеждане на системата за дялово разпределение. Работната програма на гостите в „Топлофикация София”ЕАД предвижда посещение в един от топлоизточниците на дружеството и запознаване с действащата система за дялово разпределение в България, както и с възможностите за енергоспестяване в сектор топлоенергетика. Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД