Съобщение 28.03.2012г.

2012-03-28

„Топлофикация-София” ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на главен топлопровод, днес 28.03.2012г.  е спряно топлоподаването  в  ж.к. „Красна поляна”-I, II и III част ,  ж.к. ”За-паден парк”  и „Гевгелийски квартал”.
Спрени са и участъците между ул.”Г.С.Раковски”,ул.”Иван Вазов”,ул.”Дякон Игнатий”,бул.”Цар Освободител”,ул.”Москов-
ска”,ул.”Г.Бенковски”,бул.”Дондуков”,ул.”Будапеща”,ул.”Искър”
и между ул.”Парчевич”,ул.”Цар Асен”,бул.”П.Евтимий”и ул.”Княз
Борис-I”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до отстраняване на аварията.
„Топлофикация-София” ЕАД поднася извинения на засегнатите абонати.