Съобщение 27.03.2012 г.

2012-03-27

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Обеля 1”, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД