Съобщение 23.03.2012г.

2012-03-23

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите абонати, живущи в ж.к.”Обеля 1”, че днес 23 март 2012г. поради повреда на главен топлопровод е спряно топлоподаването. Незабавно е създадена  необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.