„Топлофикация София” дава възможност на клиентите да заявят спиране на отоплението в сградата

2012-03-22


„Топлофикация София”ЕАД информира своите клиенти, че въпреки повишението на външните температури, все още не са настъпили необходимите условия за общо спиране на отоплението в столицата.

Съгласно Общите условия за продажба на топлинна енергия на потребители за битови нужди общото спиране може да започне, ако са изпълнени следните условия - дългосрочна прогноза за трайно затопляне и три последователни дни със средноденонощна температура над плюс 12 градуса Целзий. Според данните на НИМХ – БАН  температурите през нощта са ниски и поради това до сега нямаме дни със  средноденонощни температури над + 12 градуса.

Клиентите не трябва да се притесняват от преразход на топлинна енергия, който ще натовари сметките им, защото абонатните станции разполагат с автоматика, която регулира достъпа на топлоносител в сградата според  външната температура и потреблението в жилищата, намалява или изключва напълно отоплението в топлите часове на денонощието. Потребителите могат да регулират температурата в жилищата си и чрез термостатните вентили на радиаторите.

  “Топлофикация София”ЕАД напомня на своите клиенти, че те имат възможност да поискат спиране на отоплението в отделна сграда. За целта е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост, на основание на което да бъде подадена заявка  в обслужващия топлорайон. Заявките ще се изпълняват в рамките на един работен ден. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за спиране на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост.

Пресцентър “Топлофикация София”ЕАД