Съобщение 18.03.2012 г.

2012-03-18

Всички аварийни екипи на топлорайон „София Изток” са ангажирани с отстраняването на аварията на магистралния топлопровод, поради която беше прекъснато топлоподаването към абонатите от ж.к.”Младост” 1, 1А, 2, 3, 4, ж.к.”Мусагеница”, ж.к.”Дървеница”, ж.к.”Студентски град” и кв.”Витоша”. Топлопреносната мрежа в тези квартали е изградена през 70-те години на миналия век и това създава предпоставки за по-голяма аварийност. Въпреки трудностите, свързани със специфичността на пробива – тръба с голям диаметър и локация, която изисква използването на тежка техника, екипите полагат усилия, за да възстановят нормалното топлоснабдяване на клиентите. Очаква се това да стане около полунощ.

    “Топлофикация София” ЕАД още веднъж поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД