Пресинформация – 03.02.2009г.

2009-02-03

На 28 януари 2009г. „Топлофикация София” е вписана като еднолично акционерно дружество в Търговския регистър, след като Столична община прехвърли своите акции в дружеството на държавата, представлявана от Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/.

     Георги Кадиев е новият председател на Съвета на директорите на „Топлофикация София”ЕАД.

     В Съвета на директорите на дружеството влизат инж. Любка Георгиева, заместник – председател и инж. Петко Милевски, изпълнителен директор.

Пресслужба “Топлофикация София”ЕАД