Съобщение 14.03.2012 г.

2012-03-14

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в централна градска част в района на бул.”Княгиня Мария Луиза”, ул. „Козлодуй”, бул. „Ген. Данаил Николаев”, „бул. Евлоги и Христо Георгиеви”, бул. „Ген. Скобелев” и ул. „Опълченска” , че поради авария на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.

       
                Пресслужба “Топлофикация  София” ЕАД