Съобщение 13.03.2012г.

2012-03-13

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Обеля”2 блокове с номера от 205 до 222, че поради авария на топлопровод е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.