„Топлофикация София” инвестира 2.5 млн. лв. в модернизация на управлението на мощностите

2012-03-11

„Топлофикация София” инвестира 2.5 млн. лв. в модернизация на управлението на мощностите в ТЕЦ „София Изток” и ТЕЦ „София”


Съвременната  система за управление и обща автоматизация дава възможност за намаляване разходите на гориво  

„Топлофикация София” инвестира близо 1,2 млн. лв. в модернизацията на управлението на една от най-ефективните мощности на ТЕЦ „София Изток” - енергиен котел № 3.

Проектът е реализиран от „Фесто България” и съоръжението вече разполага с модерна  система за управление, изградена на базата на специализиран софтуер, пълна автоматизация  на процесите за защити и блокировки, както и нов пулт за управление на котела и горивната система. Това дава възможност за автоматично управление на всички процеси и използването на най-ефективния режим за работа и икономия на гориво. Очакваният ефект от внедрената разработка се изразява в реализацията на годишна икономия на гориво в размер на 810 хил. нм3 природен газ, което оказва влияние за  снижаване на генерираните емисии СО2 .

„Независимо, че енергиен котел №3 е построен през 1967 г., след направените инвестиции в модернизацията му, показателите на работата  на съоръжението вече са много добри и ще ни позволи да правим икономия на гориво за около половин милион лева на година. Чрез тази модернизация в управлението на ТЕЦ „София-Изток” се подобрява и оптимизира работата и на централната диспечерска система на компанията. Истината е, че предходните ръководства неглижираха и стопираха работата по този проект през последните 5 години, а  доставеното оборудване събираше прах в складовете на компанията.  Благодарение на съвместните ни усилия с “Фесто България” през миналата година успяхме да финализираме изпълнението на проекта и да монтираме аналогично оборудване и в ТЕЦ”София”. Така в модернизацията на двата топлоизточника компанията е вложила общо 2.5 млн. лева. През 2012 г. наша приоритетна задача са инвестициите в модернизацията на топлоизточниците и мрежата.  През тази година ще вложим в такива проекти близо 47 млн. лв., а до 2015 година в рамките на  ремонтно-инвестиционната програма на компанията ще бъдат реализирани 10 проекта, на обща стойност около 350 млн. лева.”, каза Стоян Цветанов, изпълнителен директор на “Топлофикация София”.

В рамките на модернизацията на управлението на енергиен котел № 3 в ТЕЦ «София-Изток» са въведени в експлоатация 10 допълнителни контролни точки в топлопреносната мрежа, които предоставят информация, необходима за по-ефективното управление на  термо-хидравличните режими в ТЕЦ-а и за работата на централната-диспечерска система.

Постигнатите екологичните показатели също са много добри. Едновременно с монтажа на системите за управление, специалисти на „Топлофикация София” реализираха съпътстващ проект, при който два от седемте  енергийни котли преминаха към работа на горивната система с понижено подгряване на въздуха. Изградените утилизационни инсталации осигуряват допълнителни 10 МВт топлинна енергия за столицата и намаляване на емисиите вредни вещества, изхвърляни в атмосферата с изходящите димни газове. В резултат на това ТЕЦ ”София Изток” е в състояние да спазва нормативния лимит на атмосферни замърсители от 200 mg NOx  без отклонения.

Пресцентър „Топлофикация София” ЕАД

11 март 2012г.