Съобщение 10.03.2012г.

2012-03-10

На 9 март 2012г. в „Топлофикация София”ЕАД бяха отворени предложенията за заявен интерес във връзка с избора на консултант за  реализиране на заданието ”Техническа помощ за проектиране на ТЕЦ  в София с оползотворяване на RDF”.
Интересът към проектирането  на ТЕЦ с оползотворяване на RDF в столицата е изключително голям.  Участниците, подали документи са 22 фирми, сред които има  световно известни консултантски компании и мултинационални  консорциуми. Предстои да бъде изготвен кратък списък с имената на участниците, които ще продължат да се състезават в следващия етап. Търгът се провежда по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие. „Топлофикация София” очаква да получи финансиране от  Международен фонд „Козлодуй”  за консултантските услуги по проекта.
Изграждането на  мощност, в която ще се оползотворява RDF е от изключително значение за развитието на „Топлофикация София”. Очаква се новото гориво да замени около 10% от природния газ, използван от компанията. Тази инвестиция ще помогне да се задържи нарастването на цената топлинната енергия, използвана  в над 400 000 домакинства в столицата.