Съобщение - 09-03-2012г.

2012-03-09

47,7% от  абонатите на „Топлофикация София” са със сметки за отопление през януари с увеличение до 17% или с намаление спрямо декември. 52,3% от  клиентите имат увеличение на сметките над 17%. Това показа проверката, извършена от топлинните счетоводители по разпореждане на кмета на София Йорданка Фандъкова и по настояване от „Топлофикация София”, за да бъдат установени причините за наличие на фактури, надвишаващи  средния ръст на сметките. Важно е  да се уточни, че сметките са изготвени на базата на прогнозен дял, определен от топлинния счетоводител според реалното  потребление на всеки абонат в предходния отоплителен сезон. Съответно след края на този отоплителен сезон и при изготвянето на изравнителните сметки, сумите, които надхвърлят реалното потребление на абонатите ще бъдат върнати.

Анализът на данните, получении  от топлинните счетоводители показва, че една от основните причини за  сегашното увеличение на сметките е засилващата се тенденция за заявяване на нулеви прогнозни дялове от абонати в началото и по време на отоплителния сезон.  Въпреки това тези хора реално ползват отопление и топла вода, но техните сметки  са много ниски. По този начин те са натоварили сметките на съседите си, които получават фактури с над средното увеличение от 17%. Нерегламентираното ползване на топлинна енергия от недобросъвестни потребители също допълнително утежняват сметките на коректните платци.
С цел да минимализират възможностите за изкривяване на сметките, абонатите могат да проверят в справката, която домоуправителите получават всеки месец от «Топлофикация София», кои са съседите, заявили нулев дял. Така те могат да установят дали наистина не се консумира топлоенергия, както е заявено, или съседите им се топлят, докато друг плаща сметките им през сезона. Разумно е собствениците в етажната собственост да вземат решение и да пломбират радиаторите в сградата, като превенция срещу нерегламентирано ползване на топлинна енергия.
«Топлофикация София» предоставя на своите клиенти и възможност да обследват жилищата си с термовизионна камера, тъй като немаловажна причина за високите сметки е  изтичането на топлина от сградите заради лоша изолация.

Допълнителният анализ(вижте тук )на сметките потвърждава основната причина за масовото увеличение, а именно изключително ниската средномесечна температура за януари 2012г. от -2,1 градуса, в резултат на което е увеличено потреблението  с 87 633 МВтч. в сравнение с декември 2011г., когато средната температура е била +1,4 градуса. Въпреки това припомняме, че според данните на Изчислителния център на Топлофикация 65% абонатите са получили сметки в размер до 150 лв.